logo Clear Site

Nasze strony wyglądają dobrze na każdym ekranie. Wiemy, że najwięcej ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych i nie są to tablety 😉

biuro@clear-site.pl
+48 533-982-173

  No posts were found.

Kategorie

 • Brak kategorii

Najnowsze komentarze

  Archive

   Polityka Prywatności

   Polityka prywatności www. clear-site.pl

   Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zamieszczonej pod adresem www. clear-site.pl zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników ww. Serwisu.

   Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Clear Site sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, biuro@clear-site.pl
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Bartłomieja Muzaj. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania można uzyskać pisząc na adres korespondencyjny spółki lub iod@clear-site.pl.
   3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienie za zgodą użytkownika informacji handlowej. Spółka za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej przetwarza dane osobowe takie jak imię, numer telefonu i adres e-mail.
   4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

    

    

   CEL PRZETWARZANIA

   PODSTAWA PRAWNA

   PRZETWARZANIA

   CZAS PRZETWARZANIA

   SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

   KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB CZATU.

    

   ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZYLI PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI I ODPOWIEDZI NA ZADANE NAM PYTANIA.

   DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH
   W TYM CELU.

   BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE LUB ZGŁOSZENIE.

   CEL PRZETWARZANIA

   PODSTAWA PRAWNA

   PRZETWARZANIA

   CZAS PRZETWARZANIA

   SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

    

   REALIZACJA ZAMÓWIEŃ USŁUG I PRODUKTÓW ADMINISTRATORA.

    

   ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO
   W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY.

    

   DO CZASU REALIZACJI UMOWY.

    

   BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI UMOWY.

   PROWADZENIE DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH POPRZEZ WEJŚCIE NA STRONĘ Z USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI ZEZWALAJĄCYMI NA PROWADZENIE TAKICH DZIAŁAŃ .

   ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO POLEGAJĄCY NA PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH ANALITYCZNYCH,

   DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH W TYM CELU.

   BRAK MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH

   PRZEDSTAWIENIE  OFERTY HANDLOWEJ

   ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO TJ. TWOJA ZGODA WYRAŻONA PRZEZ PODANIE DANYCH KONTAKTOWYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY

   DO CZASU COFNIĘCIA PRZEZ CIEBIE ZGODY.

   BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY HANDLOWEJ

   USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMI

   ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W POSTACI USTALENIA, DOCHODZENIA BĄDŹ OBRONY PRZED POTENCJALNYMI ROSZCZENIAMI

   DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE  KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ.

   BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ

    

   1. Podane dane osobowe udostępnione będą:
   2. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją usług, tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;;
   3. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
   4. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
   5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
   6. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
   7. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
   8. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
   9. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
   10. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
   11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
   12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
   13. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą w art. 7 oraz 12-23 RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
   14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

    

   Polityka plików cookies

   Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

   Wykorzystanie plików cookies ma na celu poprawę wrażenia podczas przeglądania witryny. Spośród nich występują pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony internetowej.

   Serwis korzysta również plików cookie stron trzecich, które pomagają  analizować, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu. Te pliki cookie można podzielić na kategorie cookies reklamowych oraz analitycznych. W zależności od decyzji użytkownika pliki będą przechowywane w przeglądarce. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie reklamowych oraz analitycznych. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na komfort przeglądania.

   W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb.

   Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

    

   Google Analytics

    Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

    Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

    Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

    

   Facebook Pixel

   Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel udostępnioną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA ub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

   W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań w  serwisie, zaimplementowałam w ramach serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o  korzystaniu z  serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

    

   Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację. Administrator otrzymuje informacje, jakie działania użytkownik podjął  na stronie. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika  z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu osobistego konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

    

   Odnośniki do innych stron

   W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

    

   Bezpieczeństwo informacji

   Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

    

   Zmiany w polityce prywatności

   Clear Site sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

   Aktualizacja: 14.03.2022 r.